نکات کاربردی در فرزندپروری

گروه مولفان:
مریم کوشا (نویسنده) | ربابه سلیمانی (نویسنده) | سید کامبخش میرحسینی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
نکات کاربردی در فرزندپروری عنوان کتابی است از مریم کوشا که در 306 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم کوشا، کتاب‌های اختلال بیش فعالی کمبود توجه(شرکت نشر قطره)، اختلالات طیف اوتیسم(شرکت نشر قطره)، اختلالات تیک(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.