گفت و گوهایی درباره دین طبیعی

گروه مولفان:
دیوید هیوم (نویسنده) | داروتی کولمن (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | رسول رسولی پور (مترجم) | سوده مهتاب پور (مترجم)

ناشر:
حکمت

درباره کتاب:
گفت و گوهایی درباره دین طبیعی عنوان کتابی است از دیوید هیوم با ترجمه‌ی رسول رسولی پور که در 320 صفحه و توسط انتشارات حکمت در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Dialogues concerning natural religion and other writings، 2007. موضوع اصلی این کتاب الهیات طبیعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دیوید هیوم، کتاب‌های جستاری در باب اصول اخلاق(نشر مرکز)، کاوش در مبانی اخلاق(مینوی خرد)، کاوشی در خصوص فهم بشری(نشر مرکز)، گفتگوها در باب دین طبیعی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.