میراث فرهنگی نطنز

مولف:
حسین اعظم واقفی (نویسنده)

ناشر:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

درباره کتاب:
میراث فرهنگی نطنز عنوان کتابی است از حسین اعظم واقفی که در 742 صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نطنز است. از حسین اعظم واقفی، کتاب میراث فرهنگی نطنز(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.