هویت و صلح (بازخوانی مولفه های بنیادین هویت و صلح در جهان معاصر)

گروه مولفان:
سید جواد میری (نویسنده) | بیتا هدایتی (نویسنده)

ناشر:
نقد فرهنگ

درباره کتاب:
هویت و صلح (بازخوانی مولفه های بنیادین هویت و صلح در جهان معاصر) عنوان کتابی است از سید جواد میری که در 175 صفحه و توسط انتشارات نقد فرهنگ در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صلح است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید جواد میری، کتاب‌های تاملی بر فقر تئوریک در علوم انسانی ایران(جامعه شناسان)، شریعتی و هایدگر(نقد فرهنگ)، وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی(نقد فرهنگ)، ایران فرهنگی(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان