هگل، کوژو، لکان (دگردیسی های دیالکتیک)

گروه مولفان:
رادوستین کالویانف (نویسنده) | احسان کریمخانی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
هگل، کوژو، لکان (دگردیسی های دیالکتیک) عنوان کتابی است از رادوستین کالویانف با ترجمه‌ی احسان کریمخانی که در 110 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دیالکتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.