اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشه

مولف:
غلامحسین ابراهیمی دینانی (نویسنده)

ناشر:
نور سخن

درباره کتاب:
اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشه عنوان کتابی است از غلامحسین ابراهیمی دینانی که در 465 صفحه و توسط انتشارات نور سخن در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عقل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامحسین ابراهیمی دینانی، کتاب‌های فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ(شرکت نشر کتاب هرمس)، جلال الدین دوانی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نصیرالدین طوسی(شرکت نشر کتاب هرمس)، پرتو خرد(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.