هفت سوال اساسی بشر (آفریدگار پروردگار، آفرینش جهان هستی، آفرینش انسان، انسان و شیطان، رسالت پیامبران، توحید، قیامت)

گروه مولفان:
محمدامیر مداح پور (گردآورنده) | شهلا الوندی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
هفت سوال اساسی بشر (آفریدگار پروردگار، آفرینش جهان هستی، آفرینش انسان، انسان و شیطان، رسالت پیامبران، توحید، قیامت) عنوان کتابی است از شهلا الوندی که در 292 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Qur'an. Selections است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.