خاطره نگاری بر پرده جادو (بازشناسی اقتباس سینما از ادبیات داستانی)

مولف:
مزدا مرادعباسی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
خاطره نگاری بر پرده جادو (بازشناسی اقتباس سینما از ادبیات داستانی) عنوان کتابی است از مزدا مرادعباسی که در 872 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیلمنامه های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مزدا مرادعباسی، کتاب‌های راهنمای نگارش تحلیل فیلم(نشر مرکز)، رویاها تو از دست نده(بنیاد سینمایی فارابی)، بانویی از زاگرس(بنیاد سینمایی فارابی)، واژه در قاب(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.