وقتی که آسمان تهران آبی بود (خاطره های دوره کودکیم، ده سال آغاز زندگیم از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶‬‬)

مولف:
مهران افشاری (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب

درباره کتاب:
وقتی که آسمان تهران آبی بود (خاطره های دوره کودکیم، ده سال آغاز زندگیم از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶‬‬) عنوان کتابی است از مهران افشاری که در 112 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افشاری، مهران، ۱۳۴۶ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهران افشاری، کتاب‌های پهلوان نامه(نشر چشمه)، فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه(نشر چشمه)، نشان اهل خدا(نشر چشمه)، تازه به تازه نو به نو(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.