امپریالیسم نوین

گروه مولفان:
دیوید هاروی (نویسنده) | مهدی داودی (مترجم)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
امپریالیسم نوین عنوان کتابی است از دیوید هاروی با ترجمه‌ی مهدی داودی که در 264 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The new imperialism، c2003. موضوع اصلی این کتاب امپریالیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دیوید هاروی، کتاب‌های راهنمای سرمایه مارکس(آشیان)، هفده تضاد و پایان سرمایه داری(اختران)، پاریس پایتخت مدرنیته(پژواک)، شهری شدن سرمایه(دات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.