تربیت دینی بر مبنای رویکرد هرمنوتیک (با تکیه بر اندیشه های هرمنوتیکی محمد مجتهدشبستری و نصرحامد ابوزید)

گروه مولفان:
بابک شمشیری (نویسنده) | زهره همایون (نویسنده)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
تربیت دینی بر مبنای رویکرد هرمنوتیک (با تکیه بر اندیشه های هرمنوتیکی محمد مجتهدشبستری و نصرحامد ابوزید) عنوان کتابی است از بابک شمشیری که در 160 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک شمشیری، کتاب‌های طرحی نو در انسان شناسی اسلامی(نگاه معاصر)، تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان(طهوری)، کلیات مشاوره و راهنمایی(آییژ)، درآمدی بر هویت ملی(دانشگاه شیراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.