اصلاح طلبان ناکام

مولف:
منوچهر کدیور (نویسنده)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
اصلاح طلبان ناکام عنوان کتابی است از منوچهر کدیور که در 450 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اصلاح طلبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر کدیور، کتاب‌های همه مردان مصدق(کویر)، از روزگار گذشته حکایت(امید ایرانیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.