فقه استدلالی (ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه [شهید ثانی])

گروه مولفان:
زین الدین بن علی شهید ثانی (نویسنده) | محمد بن مکی شهید اول (نویسنده) | علیرضا امینی (نویسنده) | محمدرضا آیتی (نویسنده) | محمد بن مکی شهید اول (نویسنده) | سیدمهدی دادمرزی (مترجم) | محمد صفوی (ویراستار)

ناشر:
کتاب طه

درباره کتاب:
فقه استدلالی (ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه [شهید ثانی]) عنوان کتابی است از زین الدین بن علی شهید ثانی با ترجمه‌ی سیدمهدی دادمرزی که در 336 صفحه و توسط انتشارات کتاب طه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهید اول، محمد بن مکی، ۷۳۴ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زین الدین بن علی شهید ثانی، کتاب‌های اسرار قلبی نماز(به نشر)، اسرار نماز(فراهانی)، آداب تعلیم و تعلم در اسلام(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، فقه استدلالی(حریر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.