دین و نوسازی (بررسی تطبیقی نسبت میان دین و مدرنیزاسیون در ایران و مالزی)

گروه مولفان:
نسیم نعمتی زاده (نویسنده) | حسن محدثی (ویراستار)

ناشر:
نقد فرهنگ

درباره کتاب:
دین و نوسازی (بررسی تطبیقی نسبت میان دین و مدرنیزاسیون در ایران و مالزی) عنوان کتابی است از نسیم نعمتی زاده که در 443 صفحه و توسط انتشارات نقد فرهنگ در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Iran است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.