واژه نامه گویش تون (فردوس)

گروه مولفان:
محمدجعفر یاحقی (نویسنده) | رحمت الله ابریشمی (نویسنده) | احمد ارمغانی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
واژه نامه گویش تون (فردوس) عنوان کتابی است از محمدجعفر یاحقی که در 485 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدجعفر یاحقی، کتاب‌های چنین گفت دهقان(به نشر)، زیر این نخل بلند(سخن)، خرد بر سر جان(سخن)، چون من در این دیار(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.