گنجینه گویش های ایرانی ((هفت گویش از حاشیه زاگرس))

مولف:
سلمان علی یاری بابلقانی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
گنجینه گویش های ایرانی ((هفت گویش از حاشیه زاگرس)) عنوان کتابی است از سلمان علی یاری بابلقانی که در 488 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان های ایرانی است. از سلمان علی یاری بابلقانی، کتاب تحریر ایلامی کتیبه داریوش بزرگ در بیستون(نشر مرکز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.