دختری از شمال شرقی

گروه مولفان:
کلاریس لیسپکتور (نویسنده) | بیژن عبدالکریمی (نویسنده) | نیایش عبدالکریمی (مترجم)

ناشر:
نقد فرهنگ

درباره کتاب:
دختری از شمال شرقی عنوان کتابی است از بیژن عبدالکریمی با ترجمه‌ی نیایش عبدالکریمی که در 136 صفحه و توسط انتشارات نقد فرهنگ در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The hour of the star، 2011. موضوع اصلی این کتاب داستان های برزیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بیژن عبدالکریمی، کتاب‌های آنچه باید نوشته می شد(نقد فرهنگ)، زندگی در شکاف صخره ها(نقد فرهنگ)، می خواستم چیزی بهت بگم(نقد فرهنگ)، ما و جهان نیچه ای(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان