خردمندی و پارسایی (تاملاتی در پیوندهای دین، سیاست و جامعه)[مجموعه تاملات اندیشکده خرد/ 3]

مولف:
امیر دبیری مهر (نویسنده)

ناشر:
نقد فرهنگ

درباره کتاب:
خردمندی و پارسایی (تاملاتی در پیوندهای دین، سیاست و جامعه) [مجموعه تاملات اندیشکده خرد/3] عنوان کتابی است از امیر دبیری مهر که در 240 صفحه و توسط انتشارات نقد فرهنگ در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دین و سیاست است. از امیر دبیری مهر، کتاب ملک سلطانی و نگین سلیمانی(نقد فرهنگ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.