آواز زمین (هشت جستار در تاریخ موسیقی)

مولف:
بابک احمدی (نویسنده)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
آواز زمین (هشت جستار در تاریخ موسیقی) عنوان کتابی است از بابک احمدی که در 328 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک احمدی، کتاب‌های ساختار و هرمنوتیک(گام نو)، نوشته های پراکنده(نشر مرکز)، شب سپیده می زند(بیدگل)، موسیقی شناسی(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,900 تومــان