دولت و جامعه در دوره عثمانی

گروه مولفان:
فریدون مصطفی أمجان (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | غلامعلی حداد عادل (نویسنده) | علی کاتبی (مترجم) | توفیق هاشم پور سبحانی (مترجم) | اکمل الدین احسان اوغلو (مقدمه نویس)

ناشر:
کتاب مرجع

درباره کتاب:
دولت و جامعه در دوره عثمانی عنوان کتابی است از غلامعلی حداد عادل با ترجمه‌ی توفیق هاشم پور سبحانی که در 1055 صفحه و توسط انتشارات کتاب مرجع در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Osmanlı devleti ve medeniyeti tarihi، 1994-1998. موضوع اصلی این کتاب ترکیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامعلی حداد عادل، کتاب‌های با احترام(شرکت نشر کتاب هرمس)، مقالات کانتی(شرکت نشر کتاب هرمس)، احوال دل گداخته(سخن)، نظریه معرفت در فلسفه کانت(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.