خمی از شراب ربانی (گزیده مقالات شمس تبریزی)

گروه مولفان:
محمد بن علی شمس تبریزی (نویسنده) | محمد علی موحد (نویسنده)

ناشر:
ماهی

درباره کتاب:
خمی از شراب ربانی (گزیده مقالات شمس تبریزی) عنوان کتابی است از محمد بن علی شمس تبریزی که در 568 صفحه و توسط انتشارات ماهی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی شمس تبریزی، کتاب‌های من و مولانا(مروارید)، مقالات شمس تبریزی(خوارزمی)، خمی از شراب ربانی(سخن)، شمس تبریزی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.