شهدای نینوا [شیعه شناسی]

مولف:
ابراهیم صالحی حاجی آبادی (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
شهدای نینوا [شیعه شناسی] عنوان کتابی است از ابراهیم صالحی حاجی آبادی که در 437 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عاشورا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.