همزیستی اتحاد و افتراق (هفت مقاله در سیاست چندفرهنگی)

مولف:
سیدعلیرضا بهشتی (نویسنده)

ناشر:
ناهید

درباره کتاب:
همزیستی اتحاد و افتراق (هفت مقاله در سیاست چندفرهنگی) عنوان کتابی است از سیدعلیرضا بهشتی که در 142 صفحه و توسط انتشارات ناهید در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چندفرهنگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیدعلیرضا بهشتی، کتاب‌های لیبرالیسم(ناهید)، ارتباطات تصویری با رویکرد رسانه ای(ساکو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.