ضد روش (زمینه های فلسفی و رویه های عملی در روش شناسی کیفی)

مولف:
احمد محمد پور (نویسنده)

ناشر:
لوگوس

درباره کتاب:
ضد روش (زمینه های فلسفی و رویه های عملی در روش شناسی کیفی) عنوان کتابی است از احمد محمد پور که در 667 صفحه و توسط انتشارات لوگوس در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد محمد پور، کتاب‌های از سنت به نوسازی(جامعه شناسان)، روش تحقیق کیفی ضد روش(جامعه شناسان)، روش تحقیق کیفی ضد روش(جامعه شناسان)، روش در روش(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.