روح مسیحیت و مقدرات آن

گروه مولفان:
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (نویسنده) | زیبا جبلی (مترجم)

ناشر:
شفیعی

درباره کتاب:
روح مسیحیت و مقدرات آن عنوان کتابی است از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل با ترجمه‌ی زیبا جبلی که در 204 صفحه و توسط انتشارات شفیعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Der geist des christentums und sein schicksal. موضوع اصلی این کتاب حقیقت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، کتاب‌های دانش منطق(موسسه انتشارات نگاه)، شهریار(پژواک)، فلسفه تاریخ(شفیعی)، خدایگان و بنده(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.