دیوان فروغی بسطامی (بر اساس ده نسخه خطی)

گروه مولفان:
عباس بن موسی فروغی (نویسنده) | حمیدرضا قلیچ خانی (گردآورنده)

ناشر:
روزنه

درباره کتاب:
دیوان فروغی بسطامی (بر اساس ده نسخه خطی) عنوان کتابی است از حمیدرضا قلیچ خانی که در 362 صفحه و توسط انتشارات روزنه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا قلیچ خانی، کتاب‌های فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته(روزنه)، دیوان نرگسی ابهری(روزنه)، دیوان حسن دهلوی(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، مرآت الاصطلاح(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۳ق