سقراط مردی برای روزگار ما

گروه مولفان:
پل جانسون (نویسنده) | هوشمند دهقان (مترجم)

ناشر:
پیام امروز

درباره کتاب:
سقراط مردی برای روزگار ما عنوان کتابی است از پل جانسون با ترجمه‌ی هوشمند دهقان که در 170 صفحه و توسط انتشارات پیام امروز در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Socrates: a man for our times. موضوع اصلی این کتاب Socrates است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پل جانسون، کتاب‌های روشنفکران(فرزان روز)، تاریخ تمدن مصر(پارمیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان