دانشگاه ایرانی در سپهر بین المللی (بین المللی شدن آموزش عالی و آینده دانشگاه در ایران)

مولف:
محمد حسینی مقدم (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
دانشگاه ایرانی در سپهر بین المللی (بین المللی شدن آموزش عالی و آینده دانشگاه در ایران) عنوان کتابی است از محمد حسینی مقدم که در 467 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حسینی مقدم، کتاب‌های خدا حفظتان کند آقای رزواتر(نیماژ)، خاطرات خون آشام(ویدا)، چگونه از شر نفرین اژدها خلاص شویم(ویدا)، جادوی مرجع(ویدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.