تبارشناسی کلاس درس در ایران (تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته)

مولف:
سیدمحمود نجاتی حسینی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
تبارشناسی کلاس درس در ایران (تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته) عنوان کتابی است از سیدمحمود نجاتی حسینی که در 262 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلاس های درس است. از سیدمحمود نجاتی حسینی، کتاب شهروندی دانشگاهی در ایران(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان