رؤیای ناتمام (تجربۀ زیستۀ دختران در دانشگاه های ایران)

مولف:
خدیجه کشاورز (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
رؤیای ناتمام (تجربۀ زیستۀ دختران در دانشگاه های ایران) عنوان کتابی است از خدیجه کشاورز که در 296 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشجویان زن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.