دانشگاه، از نردبان تا سایبان

مولف:
عباس کاظمی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
دانشگاه، از نردبان تا سایبان عنوان کتابی است از عباس کاظمی که در 520 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس کاظمی، کتاب‌های پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی(فرهنگ جاوید)، امر روزمره در جامعه پساانقلابی(فرهنگ جاوید)، جامعه شناسی روشنفکری دینی در ایران(طرح نو)، روایتی از کلاس های درس دانشگاهی(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.