مونتسکیو و روسو (پیشگامان جامعه شناسی)[کتاب جامعه شناسی/ 10]

گروه مولفان:
امیل دورکیم (نویسنده) | یونس اکبری (مترجم) | مسعود زمانی مقدم (مترجم)

ناشر:
تیسا

درباره کتاب:
مونتسکیو و روسو (پیشگامان جامعه شناسی) [کتاب جامعه شناسی/10] عنوان کتابی است از امیل دورکیم با ترجمه‌ی یونس اکبری که در 160 صفحه و توسط انتشارات تیسا در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از [1960]، Montesquieu and Rousseau: forerunners of sociology. موضوع اصلی این کتاب منتسکیو، شارل لوئی دوسکوندا، ۱۶۸۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیل دورکیم، کتاب‌های درس های جامعه شناسی(نشر نی)، جامعه شناسی و فلسفه تعریف پدیده های دینی(علم)، درباره ی تقسیم کار اجتماعی(نشر مرکز)، صور بنیانی حیات دینی(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.