سیاست نامه سعدی [کتاب پولیتیا/29]

مولف:
روح الله اسلامی (نویسنده)

ناشر:
تیسا

درباره کتاب:
سیاست نامه سعدی [کتاب پولیتیا/29] عنوان کتابی است از روح الله اسلامی که در 168 صفحه و توسط انتشارات تیسا در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از روح الله اسلامی، کتاب‌های رهایی یا انقیاد(تیسا)، حکومت مندی ایرانشهری(دانشگاه فردوسی مشهد)، اندیشه سیاسی در ایران باستان(سمت)، ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب(اداره نشر وزارت امور خارجه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.