هزار واژه زبان شناسی 1

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
هزار واژه زبان شناسی 1 عنوان کتابی است که در 155 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.