داستان توسعه در ایران

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
لوح فکر

درباره کتاب:
داستان توسعه در ایران عنوان کتابی است که در 426 صفحه و توسط انتشارات لوح فکر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رشد اقتصادی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.