آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

درباره کتاب:
آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش عنوان کتابی است که در 238 صفحه و توسط انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.