هابز (راهنمای پرسشگران)

گروه مولفان:
استیون ج. فین (نویسنده) | محمداحسان مصحفی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
هابز (راهنمای پرسشگران) عنوان کتابی است از استیون ج. فین با ترجمه‌ی محمداحسان مصحفی که در 202 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Hobbes: a guide for the perplexed، 2007.. موضوع اصلی این کتاب Hobbes، Thomas است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان