غزالی نامه (شرح حال و آثار و عقاید و افکار ادبی و مذهبی و فلسفی و عرفانی امام ابوحامدمحمدبن محمدبن محمدبن احمد غزالی طوسی)

مولف:
جلال الدین همائی (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
غزالی نامه (شرح حال و آثار و عقاید و افکار ادبی و مذهبی و فلسفی و عرفانی امام ابوحامدمحمدبن محمدبن محمدبن احمد غزالی طوسی) عنوان کتابی است از جلال الدین همائی که در 580 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصوف است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین همائی، کتاب‌های دز هوش ربا(سخن)، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه(سخن)، فنون بلاغت و صناعات ادبی(سخن)، خیامی نامه(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
58,000 تومــان