ایدئولوژی، برنامه ی درسی و جامعه شناسی نوین آموزش (بررسی کتاب مایکل اپل)

گروه مولفان:
ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | نازنین میرزابیگی (مترجم) | لوئیس ویس (ویراستار) | کمرون مکارتی (ویراستار) | گرگ دیمیتریادیس (ویراستار)

ناشر:
آگاه

درباره کتاب:
ایدئولوژی، برنامه ی درسی و جامعه شناسی نوین آموزش (بررسی کتاب مایکل اپل) عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی نازنین میرزابیگی که در 334 صفحه و توسط انتشارات آگاه در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Ideology، curriculum، and the new sociology of education: revisiting the work of Michael Apple، 2006. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی تربیتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.