تنگناها (مردن چشم به راه بودن در کرانه های راستی و درستی و حقیقت)

گروه مولفان:
ژاک دریدا (نویسنده) | رویا منجم (مترجم)

ناشر:
تمدن علمی

درباره کتاب:
تنگناها (مردن چشم به راه بودن در کرانه های راستی و درستی و حقیقت) عنوان کتابی است از ژاک دریدا با ترجمه‌ی رویا منجم که در 135 صفحه و توسط انتشارات تمدن علمی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Apories: mourir--s'attendre aux "limites de la verite"، c1996. موضوع اصلی این کتاب شک و ایمان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژاک دریدا، کتاب‌های کوگیتو و تاریخ جنون(شرکت نشر کتاب هرمس)، کتاب سینما(رخ داد نو)، مواضع(نشر مرکز)، دیکانستراکشن و پراگماتیسم(گام نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,500 تومــان