دوراهی روحانیت (جستارهایی درباره مرجعیت شیعه در ایران معاصر)[کتاب های سرو، مطالعات فرهنگ شیعی/ 6]

گروه مولفان:
کمال رضوی (نویسنده) | سارا شریعتی مزینانی (مقدمه نویس)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
دوراهی روحانیت (جستارهایی درباره مرجعیت شیعه در ایران معاصر) [کتاب های سرو، مطالعات فرهنگ شیعی/6] عنوان کتابی است از کمال رضوی که در 300 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مرجعیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.