یادگیری ماشین

گروه مولفان:
محمود البرزی (نویسنده) | محمد علیخانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
یادگیری ماشین عنوان کتابی است از محمود البرزی که در 386 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برنامه نویسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود البرزی، کتاب‌های الگوریتم ژنتیک(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، آشنایی با شبکه های عصبی(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.