وحدت متعالی ادیان

گروه مولفان:
فریتیوف شوئون (نویسنده) | عبدالرحیم گواهی (مترجم)

ناشر:
نقد فرهنگ

درباره کتاب:
وحدت متعالی ادیان عنوان کتابی است از فریتیوف شوئون با ترجمه‌ی عبدالرحیم گواهی که در 288 صفحه و توسط انتشارات نقد فرهنگ در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از De l'unitetranscendante des religions. موضوع اصلی این کتاب دین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریتیوف شوئون، کتاب‌های منطق و تعالی(نگاه معاصر)، چکیده مابعدالطبیعه جامع(حکمت)، کاست ها و نژادها(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، عقل و عقل عقل(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.