ایران در جنگ (از چالدران تا جنگ تحمیلی)

گروه مولفان:
کاوه فرخ (نویسنده) | شهربانو صارمی (مترجم)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
ایران در جنگ (از چالدران تا جنگ تحمیلی) عنوان کتابی است از کاوه فرخ با ترجمه‌ی شهربانو صارمی که در 769 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Iran at War: 1500-1988. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاوه فرخ، کتاب‌های سواره نظام زبده ارتش ساسانی(سبزان)، سواره نظام زبده ساسانی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.