عمل آوری بتن (روش ها، خصوصیات و الزامات آیین نامه ای)

مولف:
ابوالفضل حسنی (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
عمل آوری بتن (روش ها، خصوصیات و الزامات آیین نامه ای) عنوان کتابی است از ابوالفضل حسنی که در 195 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بتن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل حسنی، کتاب‌های بن بست ها در من(نصیرا)، کتاب جامع روسازی های بتنی(سیمای دانش)، روسازی بتنی راه ها(دانشگاه امام رضا (ع))، مهندسی راه آهن(جاودانه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.