تصوف ایرانی و عزاداری عاشورا (نقش صوفیه، اهل فتوت و قلندریه در بنیان گذاری آیین های محرم)[کتاب های سرو، مطالعات فرهنگ شیعی/ 5]

گروه مولفان:
محمد مشهدی نوش آبادی (نویسنده) | محسن حسام مظاهری (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
تصوف ایرانی و عزاداری عاشورا (نقش صوفیه، اهل فتوت و قلندریه در بنیان گذاری آیین های محرم) [کتاب های سرو، مطالعات فرهنگ شیعی/5] عنوان کتابی است از محسن حسام مظاهری که در 280 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصوف است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن حسام مظاهری، کتاب‌های مامور سیگاری خدا(افق)، عاشورا، مناسک، معنا(خیمه)، کتاب مفتقر(خیمه)، کتاب کافی(خیمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.