افیون روشنفکران

گروه مولفان:
رمون آرون (نویسنده) | پیروز ایزدی (مترجم)

ناشر:
فرهنگ جاوید

درباره کتاب:
افیون روشنفکران عنوان کتابی است از رمون آرون با ترجمه‌ی پیروز ایزدی که در 424 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ جاوید در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رمون آرون، کتاب‌های دانشمند و سیاستمدار(علم)، جامعه شناسی تمدن مدرن(فرهنگ جاوید)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
55,000 تومــان