شبکه های خشم و امید (جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت)

گروه مولفان:
مانوئل کاستلز (نویسنده) | مجتبی قلی پور (مترجم)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
شبکه های خشم و امید (جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت) عنوان کتابی است از مانوئل کاستلز با ترجمه‌ی مجتبی قلی پور که در 308 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Networks of outrage and hope: social movements in the Internet Age، 2012.. موضوع اصلی این کتاب جامعه اطلاعاتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مانوئل کاستلز، کتاب‌های عصر اطلاعات(طرح نو)، گفت و گوهایی با مانوئل کاستلز(نشر نی)، عصر اطلاعات(طرح نو)، قدرت ارتباطات(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.