امپریالیسم سایبر (روابط جهانی در عصر جدید الکترونیک)

گروه مولفان:
ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | پرویز علوی (مترجم)

ناشر:
ثانیه

درباره کتاب:
امپریالیسم سایبر (روابط جهانی در عصر جدید الکترونیک) عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی پرویز علوی که در 473 صفحه و توسط انتشارات ثانیه در سال 1385 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cyberim perialism؟ global relations in the new electronic frontier. موضوع اصلی این کتاب اینترنت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.