مقدمه ای بر شبیه سازی سیستم های گسسته - پیشامد (همراه با مدلسازی ARENA)

گروه مولفان:
مهدی علینقیان (نویسنده) | حمیدرضا ایزدبخش (نویسنده) | مرضیه زرین بال (نویسنده)

ناشر:
موجک

درباره کتاب:
مقدمه ای بر شبیه سازی سیستم های گسسته - پیشامد (همراه با مدلسازی ARENA) عنوان کتابی است از حمیدرضا ایزدبخش که در 294 صفحه و توسط انتشارات موجک در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کامپیوترها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا ایزدبخش، کتاب‌های تحلیل و طراحی سیستم های شی ءگرا(آتی نگر)، شبیه سازی با Visual SLAM و AweSim(کتاب دانشگاهی)، الگوبرداری و ارزیابی جامع عملکرد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,800 تومــان